Polityka prywatności

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa danych poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy:

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) jest Naatu Energy Sp. z o.o. przy ul Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów zarejestrowane w KRS pod numerem NIP: 8133835831
  2. Dane osobowe, które są nam powierzone, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu: • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym oraz firmom telemarketingowym, z którymi Administrator współpracuje lub zamierza współpracować, jedynie w sytuacji, gdy uprzednio Użytkownik Serwisu wyrazi na to swoją zgodę.
  4. Użytkownik Serwisu może otrzymywać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłane przez Administratora, a także inne podmioty, którym Administrator udostępnił jego dane osobowe jedynie w sytuacji, gdy uprzednio Użytkowników Serwisu wyrazi na to swoją zgodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Naatu Energy Sp. z o.o. jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Użytkownikom serwisu https://naatu.pl/ realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności jego Użytkowników można zgłaszać pod adresem rodo@naatu.pl

Jesteś gotowy

na zmiany?

Skontaktuj się z nami!

lub poszukaj tego na naszej stronie