Polityka prywatności

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa danych poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy:

 1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w
  odniesieniu do danych osobowych jest Naatu energy Sp. z o.o. przy ul. Juliusza Słowackiego
  24, 35-060 Rzeszów zarejestrowana w KRS pod numerem NIP 813-383-58-31.
 2. Dane osobowe, które są nam powierzone, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres
  poczty elektronicznej, numer telefonu, ip, rodzaj systemu operacyjnego oraz typ przeglądarki
  przetwarzane są w celu:
  ● w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
  prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  ● rekrutacji w przypadku wysłania curriculum vitae
  ● przekazania oferty tj. celów marketingowych
  ● przekazania biuletynu czy newslettera informującego o naszych produktach
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w
  celach marketingowych i mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności
  instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym oraz firmom telemarketingowym, z którymi
  Administrator współpracuje lub zamierza współpracować, jedynie w sytuacji, gdy uprzednio
  Użytkownik Serwisu wyrazi na to swoją zgodę.
 4. Użytkownik Serwisu może otrzymywać informacje handlowe za pomocą środków
  komunikacji elektronicznej, przesyłane przez Administratora, a także inne podmioty, którym
  Administrator udostępnił jego dane osobowe jedynie w sytuacji, gdy uprzednio
  Użytkowników Serwisu wyrazi na to swoją zgodę. Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może
  uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną .
 5. Naatu Energy Sp. z o.o. jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych
  udostępnionych przez Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
  danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
  nieupoważnionych. Administrator zapewnia Użytkownikom serwisu https://naatu.pl/
  realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności
  prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania
  oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Dane w każdej chwili mogą zostać przez Użytkownika strony sprostowane, usunięte lub
  dostęp do nich może zostać ograniczony na żądanie Użytkownika serwisu. W każdej chwilii
  można również odwołać zgodę na przekazywanie informacji handlowych, udział w procesie
  rekrutacji czy przekazywanie danych podmiotom trzecim współpracującym z
  Administratorem poprzez kontakt na adres rodo@naatu.pl
 7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony
  prywatności jego Użytkowników można zgłaszać pod adresem rodo@naatu.pl
 8. Zasady określone w polityce prywatności podlegają prawu polskiemu, skargi w zakresie
  niezasadnego przetwarzania danych można zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 9. Polityka obowiązuje od dnia 27.02.2020.

Jesteś gotowy

na zmiany?

Skontaktuj się z nami!

lub poszukaj tego na naszej stronie