514030431

Ochrona Środowiska

Słońce uratuje Ziemię. Energia słoneczna jest niewyczerpalna. Węgiel skończy się na ziemi za 100 lat, ropa naftowa za 50. Słońce dostarcza na ziemie w ciągu jednego dnia 6 000 razy tyle energii co wynoszą potrzeby całej światowej gospodarki w ciągu roku! Twój system Naatu nie generuje dodatkowo żadnych emisji. Jest po prostu czysty i ekologiczny.

Naatu rozpoczyna współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska w zakresie promowania postaw prosumenckich i w ramach autorskiego projektu Zielone Spółdzielnie.

Jesteśmy pomysłodawcą projektu Solary Na Belweder. Celem projektu jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynku pałacu prezydenckiego w Warszawie i promowanie idei prosumenckich wśród polskich elit politycznych i gospodarczych.

Wszelkie prawa zastrzeżone / Polityka prywatności